Algemene Voorwaarden Eigenaar

- De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben. Hij/zij blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de daden van de hond(en).

- De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës en kennelhoest of is in het bezit van een titerbepaling.

- De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen. 

- De hond(en) moet een degelijke halsband en riem dragen. Geen slipketting!
- De hond(en) luistert naar zijn/haar naam en kent de basiscommando's hier, zit en blijf.

- De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.

- Een puppy mag mee vanaf drie maanden en mag 15 minuten  lopen per wandeling. De rest van de wandeling zit de pup in een buggy.

- Indien dag opvang of pension dient de hond(en) ook sociaal te zijn met katten, knaagdieren en kinderen. Tevens is de hond zindelijk, geen buitensporige blaffer en kan in een bench voor de nacht.

- Loopse teven mogen niet mee in een groepswandeling. Vraag naar privé wandeling.

- De eigenaar van de hond(en) accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst nat en vies kunnen zijn en treft hier zelf eventuele maatregelen voor.

- De eigenaar van de hond(en) zorgt ervoor dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is.

- De eigenaar van de hond(en) machtigt Canine Uitlaatservice om op kosten van de eigenaar van de hond(en) medische zorg te verschaffen indien Canine Uitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is zal in overleg met de zorgverlener eerst contact worden gezocht met de eigenaar van de hond(en).

- De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

- Annulering dient minimaal 24 uur van te voren door te worden gegeven.

- Betalingen dienen vooraf te worden voldaan. indien er meerdere malen per week gebruik wordt gemaakt van Canine Uitlaatservice dient de betaling op de eerste ophaaldag te worden voldaan. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

- Indien betaling achterwegen blijft volgt er na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag. Na 60 dagen volgt er een verhoging van 30% van het totale bedrag.

- Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Canine Uitlaatservice de overeenkomst ontbinden.

 

Algemene voorwaarden Canine Uitlaatservice

- De hond(en) wordt door Canine Uitlaatservice op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres.

- Canine Uitlaatservice laat de hond(en) de duur van de afgesproken tijden uit.

- Canine Uitlaatservice is niet aan te merken als bezitter van de hond(en) .

- Canine Uitlaatservice heeft het recht de hond(en) los te laten lopen in de daarvoor bestemde gebieden, tenzij anders is afgesproken.

- Canine Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld die op dat moment in de groep mee hebben gelopen.

- Canine Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door natte/vieze hond(en). Canine Uitlaatservice zal de hond(en) zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten indien de eigenaar zorg draagt voor de daarvoor bestemde middelen.

- Bij noodzakelijke en directe medische zorg wordt (indien mogelijk na contact met de eigenaar) de dierenarts van Canine Uitlaatservice ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond(en)

- Canine Uitlaatservice behoudt zich het recht hond(en) uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

- Canine Uitlaatservice behoudt zich het recht hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen indien blijkt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.

- Canine Uitlaatservice behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere onder haar hoede gestelde honden of personen.

- Canine Uitlaatservice behoudt zich het recht hond(en) te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maakt voor het uitlaten in groepsverband.

- Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Canine Uitlaatservice het recht de overeenkomst te ontbinden.

- Annulering geschiedt minimaal 24 uur van te voren.

- Canine Uitlaatservice behoudt zich het recht de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakanties. Vakanties dienen twee weken van tevoren medegedeeld te worden.